Дудик П. С. Стилістика української мови

4. Комунікативно-стилістичні якості мовлення

На підвалинах знань про стилістику різнотипних мовних засобів і практичного вміння послуговуватись ними в індивідуальному мовленні в українській мові вже майже сформувався всенародний комплекс її одиниць, стилістичне використання яких в усному й писемному мовленні забезпечує належну культуру висловлюван­ня, котра найповніше виявляється в таких комуніка­тивно-стилістичних якостях мовлення, як його нор­мативність, варіантність, правильність, точність, логічність, доречність, стислість та ін. Правиль­ність, точність і логічність мовлення становлять значну єдність, тому окремий розгляд їх дещо умовний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.