Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Лексикологія

Лексикологія (від грецького lexis — слово, вираз) — це розділ науки про мову, що
вивчає лексичний склад мови і слово як основну його одиницю.
Лексика кожної мови являє собою чітко упорядковану систему слів, а їх групу­
вання відображає різні підходи до вивчення словникового складу мови. Скільки слів у
мові? Як вони виникли? Яке значення слова давніше, а яке з’явилося пізніше? Чому
запозичуються слова з інших мов? Як довго живуть слова? Як виникає образне
значення слова? Ці та інші питання про життя і роль слова розглядаються в розділі
науки, який називається лексикологією.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.