Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Багатозначність слова

Кожне слово, шо вживається в мові, може мати одне або кілька значень.
1. Слово, що має одне значення, називається однозначним. Найчастіше це бува­
ють терміни, назви конкретних предметів та власні назви: автомобіль, будинок,
префікс, суфікс; Львів, Київ, Дніпро…
2. Слово, що мас кілька значень, називається багатозначним. Здатність слова мати
кілька значень називається багатозначністю, або полісемією.
Простежимо лексичне значення слова земля у поданих реченнях: 1. Земля гуде.
Ріки мутно течуть. 2. Чорна земля під копитьми кістьми була засіяна, а кров ‘ю
полита… 3. Ви не правом побідників собі землірозхватали. 4. О Руська земле, уж е ти
за горами сси! («Слово про похід Ігорів»).
і 1. Суходіл 3. Земельне володіння
4. Країна
Слова можуть вживатися як у прямому, так і в переносному значенні.
Кожний народ бачить світ по-своєму, через призму рідної мови. Система понять,
усвідомлена народом і закріплена у значеннях слів, характеризується своєрідністю.
Багатство нашої лексики виявляється не лише в різноманітності груп лексики, айв
обсязі семантики.
Переважна більшість слів української мови є багатозначними. Наприклад, лек­
сема сідати означає – займати місце; приступати до роботи, що виконується; бути
ув’язненим: мешкати; приземлятися; спускатися за лінію обрію; обмежити себе
чимось у харчуванні (сісти на дієту). Слова, які мають кілька значень, називаються
багатозначними, або полісемантичними (від грец. poly – багато і sema – знак).
Пильніша увага до багатозначного слова дає можливість виявити нерівноцінність
його значень: одне із значень виділяється як головне, його називають прямим,
решта – переносні. Наприклад, великі очі і велика душа.
Багатозначність у слові розвивається поступово у процесі розвитку мови. На­
приклад, слово морж раніше мало одне значення: водяний ластоногий ссавець із
вусатою мордою, великими іклами та короткою шерстю. У 60-х роках XX ст. розви­
нулося переносне значення: людина, яка любить купатися взимку в крижаній воді.
Слова, які не мають переносних (вторинних) значень, називаються однознач­
ними.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.