Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Омоніми. Пароніми

Омоніми (від грец. homos – однаковий і опута – ім’я) – це слова, які однаково
звучать, але мають різне значення.
Розрізняють лексичні омоніми абсолютні (або повні) і неповні. Повні омоніми
бувають у межах однієї частини мови. Звуковий склад абсолютних (повних) омонімів
збігається в усіх граматичних формах. Наприклад: деркач – невеликий перелітний
птах і деркач – стертий віник.
Неповні омоніми – це слова, що збігаються звучанням не в усіх граматичних
формах. Неповні лексичні омоніми називають омоформами. Наприклад: кілька
(імен.) – маленька рибка і кілька (числівн.) – неозначена кількість предметів; синів
(імен.) – родовий відмінок множини іменника син і синів (дієсл.) – форма минулого
часу чоловічого роду дієслова синіти.
Омографи – це орфографічний тип омонімів,- слова, однакові за написанням, але
різні за звучанням (мають різний наголос) і значенням. Наприклад: води — родовий
відмінок однини іменника вода і води – називний відмінок іменника, що вживається
тільки у множині; сурма – духовий музичний інструмент і сурма – сріблясто-білий
крихкий метал.
Омофони – слова, що збігаються за своїм звуковим складом, але різні за зна­
ченням і написанням. Наприклад: сон це (мені сниться) і сонце (світить).
Увага! Відрізняйте омоніми від багатозначних слів. Між значеннями бага­
тозначного слова існують зв’язки, вони об’єднані спільним поняттям, схожою
ознакою чи подібною функцією. Наприклад: ручка (дитини) — ручка (для
письма) – ручка (дверей); корінь (дуба) – корінь (зуба) – корінь (слова). Коли ж
окремі значення уже віддаляються від основного змісту слова і втрачають з ним
зв’язок, то це омоніми. Наприклад: ласка (пестощі) і ласка (тварина), правий
(бік) і правий (невинний).
Пароніми – слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за
значенням. Наприклад: білити і біліти; сильний і силовий. Часто вони мають один
корінь, а різняться лише суфіксом, префіксом чи закінченням. Незначна відмінність у
вимові призводить до помилок. Тому стежте за вживанням малознайомих слів,
уточнюйте їхні значення за тлумачним словником.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.