Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Фразеологізми

Фразеологізми це стійкі словосполучення, за допомогою яких можна точніше
■мфетянне і виразніше, ніж одним словом, назвати чи охарактеризувати предмет,
ято чи ознак} Вони роблять нашу мову образною, емоційною і виразною. Наприклад:
кщрщі яш в де клюнуть, курям насміх, вродися та й вдайся, на сьомому небі бути, про
ш ііг іт от. теревені правити, дати гарбуза, море по коліна, зійти з орбіти, мов у
деф опущений брати рубіж, не одним хлібом живе людина та ін.
Словосполучення бувають вільні і стійкі. Вільне словосполучення синтаксично
мушпгться на окремі слова за своїм значенням. Наприклад: жвавий хлопець, жваве
зайченя жвава розмова, жваво говорить; веселий хлопець, дорослий хлопець, хлопець
і дівчиною.
Стійкі словосполучення поділяються на термінологічні і фразеологічні.
Термінологічні стійкі словосполучення – це назви певних понять науки, техніки,
мистецтва: торрічежлісва пустота (вакуум), дзвінкі приголосні, іменний складений
присудок, романський стиль.
Стійкі, неподільні сполучення, що складаються з двох і більше слів, існують у мові
в готовому вигляді і здатні відтворюватися у свідомості людей, як і слово, називаються
фразеологізмами. За цими виразами закріплені певні переносні значення, які не
дорівнюють значенню слів, що до них входять.
Розділ мовознавчої науки, який вивчає фразеологізми, називається фразеологією.
Фразеологізмам, на відміну від слів і вільних словосполучень, властиві такі
ознаки:
1) семантична неподільність;
2) відтворюваність у готовому вигляді;
3) наявність емоційно-експресивного забарвлення.
Розрізняють такі типи фразеологізмів:
1. Фразеологічні зрощення (ідіоми) – найстійкіші, семантично неподільні спо­
лучення слів, загальне значення яких не випливає із значення їхніх компонентів.
Наприклад: пекти раків – червоніти; гарбуза дати — відмовити; дуба врізати –
померти
2. Фразеологічні єдності – семантично неподільні фразеологізми, цілісне зна­
чення яких умотивоване значенням компонентів. Наприклад: біла ворона; прикусити
язика: дихати на ладан.
3 Фразеологічні сполучення – це фразеологізми, до складу яких входять слова, з
яких одне є вільним, а друге – з так званим зв’язаним значенням, причому цілісне
значенні фразеологізму випливає із значення компонентів. Наприклад: брати
участь, насупити брови; покласти край.
4 Фразеологічні вирази – це стійкі за своїм складом і значенням одиниці, які
складаються із слів з вільним лексичним значенням і відтворюються в мові. Це
приказки, прислів’я та крилаті вислови. Наприклад: 1. Як дбаєш, так і маєш.
2 Серце – не камінь (Нар. творчість). 3. Інші часи – інші пісні (Н. Буало).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.