Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які словосполучення називаються стійкими? Яка їх роль у мовленні?
2. Що таке фразеологізми? Наведіть приклади.
3. Що вивчає фразеологія?
4. Які синоніми називаються фразеологічними? Наведіть приклади.
5. Назвіть запозичення із слов’янських і неслов’янських мов.
6. Чи є запозичення у слов’янських і неслов’янських мовах? Наведіть приклади.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.