Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Розкрийте значення лексикографічних праць (словників) для розвитку мови.
2. Що ви довідалися про перші словники східних слов’ян?
3. За якими ознаками розрізняють енциклопедичні та загапьномовні словники?
4. Назвіть різновиди мовних словників, стисло розкрийте призначення кожного
з різновидів.
5. Назвіть авторів найважливіших словників української мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.