Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Фонетика

Ф онетика (від грец. рИопеИкоэ – звуковий) – розділ мовознавства, в якому ви­
вчається звукова система мови та різноманітні звукові зміни, що відбуваються
у мовному потоці. Звукову систему мови утворюють найменші мовні одиниці – звуки.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.