Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Зв’язок фонетики з немовознавчими дисциплінами

Фонетика пов’язана з такими немовознавчими дисциплінами, як фізика (акус­
тика), анатомія, фізіологія (творення звуків, будова мовленнєвого апарату) і пси­
хологією (мовленнєва діяльність людини є частиною її психічної діяльності).
Звуки мови можна одночасно розглядати як фізичні, фізіологічні і лінгвістичні
явища.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.