Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Поняття про звуки мови. Структура звуків

З акустичного погляду всі звуки мови поділяються на голосні й приголосні, які
розрізняються співвідношенням голосу (тону) і шуму.
Сукупність голосних звуків окремої мови називається їх вокалізмом. В українській
мові шість голосних [а, о, у, е, и, і].
Сукупність приголосних звуків мови називається консонантизмом. Приголосні
звуки супроводжують голосні, тобто перебувають при них. Така роль приголосних
відображена в їх назві – при-голосний: звук, що вживається при голосних. Приголосні
входять до складу разом з голосними – це одна з їх основних особливостей: поєдну­
ватися із складотворними голосними звуками. Хоч в українській мові дуже багатий
консонантизм – 32 приголосні звуки, – проте приголосні без голосних вимовляються
важко. Якщо голосні складаються з чистого голосу («звуки голосу»), то приголосні
складаються з голосу і шуму або лише шуму.
Звуки, що творяться тільки за допомогою голосу (тону), називаються голосними.
Звуки, що творяться з участю голосу і шуму або тільки шуму, називаються приго­
лосними.
Членороздільні звуки людської мови відрізняються від нечленороздільних звуків
особливостями творення і функціонування. Джерелом мовних звуків є коливання
голосових з в ’язок у гортані і тертя повітряного струменя об стінки мовних органів.
Творення м овних звуків є процесом, осмисленим людською свідомістю.
Звуки у своїй структурі мають тони і шуми. Тони виникають унаслідок періо­
дичних коливань повітряного середовища, а шуми – внаслідок неперіодичних коливань.
У чистому вигляді як тони, так і шуми зустрічаються рідко. Проте мовні звуки
розрізняються залежно від того, що лежить у їх основі – тон чи шум – і відповідно
поділяються на голосні і приголосні. До того ж голосні і приголосні розрізняються ще
і за артикуляційними характеристиками.
При творенні голосних звуків у мовленнєвому апараті немає перешкод, і ому сіру-
мінь видихуваного повітря проходить вільно. При творенні приголосних звуків ВИДИ’
______ 51 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
хумному повітрю ДОВОДИТЬСЯ долати перешкоди. Різну участь у творенні ГОЛОСНИХ •
приголосних звуків беруть і м’язи для відкривання і закривання рота. При творенні т .
досних нижня щелепа більшою або меншою мірою опускається вниз, м’язи Менщ
напружуються. При творенні приголосних напруження зосереджене в ділянках ї
творення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.