Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Класифікація голосних за участю губ

Губи легко змінюють форму і розмір вихідного отвору в ротовій порожнині, а та­
кож подовжують або скорочують резонуючу ротову порожнину. Залежно від їх участі
в артикуляції голосні поділяють на неогублені, або нелабіалізовані, й огублені, або
лабіалізовані (від лат. labium -губа). До лабіалізованих належать [о], [у], до нелабіа-
лізованих – [а], [е], [и], [і].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.