Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Класифікація голосних за ступенем підняття язика

Ступінь підняття язика залежить від того, як спинка язика піднімається до
піднебіння. Вона може бути максимально піднята до піднебіння, залишаючи неве­
ликий прохід для видихуваного струменя повітря, може бути піднята менше і, на­
решті, може підніматися незначною мірою або й не підніматися зовсім. Залежно від
цього в українській мові розрізняють голосні високого ([і], [у]), в и с о к о -с е р е д н ь о го
({и]), середнього ([е], [о]) і низького ([а]) підняття.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.