Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Класифікація голосних за ступенем відкритості ротової порожнини

За ступенем відкритості ротової порожнини голосні поділяються на широкі й
вузькі, або відкриті й закриті. До широких (відкритих) належать голосні низького й
середнього підняття, до вузьких (закритих) – голосні високо-середнього та високого
підняття.
У межах чотирьох ступенів підняття кожен голосний також може утворюватися
при більш або менш відкритій ротовій порожнині. Тому розрізняють, наприклад, [о]
закритий і відкритий, [е] закритий і відкритий, так само й інші голосні.
Розрізняють також голосні напружені й ненапружені. Так, в українській мові
більш напружені всі наголошені голосні і менш напружені – ненаголошені. Закриті
голосні ([і], [у], [и]) – більш напружені, відкриті ([а], [о], [е]) – менш напружені.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.