Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Класифікаційна таблиця приголосних за наявністю або відсутністю палаталізації

Приголосні за ступенем вияву м’якості, у свою чергу, поділяються на: 1) власне
м’який приголосний [й], при вимові якого середня спинка язика торкається твердого
піднебіння. У зв’язку з цим і-подібна артикуляція є не додатковою, а основною, орга­
нічно властивою цьому приголосному; 2) пом’якшені, або палаталізовані: [д’], [т’],
[з’], (с’], [ц’], [л‘], [н’], [р’], [дз’], при утворенні яких І-подібна артикуляція є не осно­
вною, а додатковою; 3) напівпом’якшені, або напівпалаталізовані: а) губні: [б], [п], [в],
[м], [ф]. б) шиплячі: [ж], [ч], [ш], [дж]; в) задньоязикові: [г], [к], [х]; г) глотковий: [г],
при вимові яких перед голосним”[і] додаткова і-подібна артикуляція ослаблена.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.