Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Фраза

ф раза – найбільш вимовна одиниця. Це відрізок мовлення, що характеризується
смисловою завершеністю, синтаксично-фонетичною цілісністю й інтонаційною
оформленістю, обмежений двома досить тривалими паузами.
Фраза відповідає відносно завершеному висловленню і співвідноситься з речен­
ням. Фраза — фонетична одиниця, а речення – граматична, вони належать до різних
ярусів мови. В одному складному реченні може бути дві фрази. Наприклад: Замовк­
ніть всі//великий час прийшовII(О. Олесь). Одне складне речення може відповідати й
одній фразі: Гроза минула, і пахучі квіти всі в краплинах // (М. Рильський). Від
членування на фрази залежить смисл висловлення.
Фрази мають різну тривалість: у монологах вони довгі, у діалогах – короткі.
Межі між фразами на письмі позначаються двома вертикальними рисками.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.