Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Мелодика

Кожна мова має в своєму арсеналі багато різних типів м елодики, більш ість яких
визначається ситуацією мовлення. Проте основними типами мелодики вважаються
три: 1) заверш еності; 2) незавершеності; 3) питальна.
Визначальним для кожного типу є спосіб, у який здійснюється мелодійне оформ­
лення висловлень.
Якщ о висловлюється завершена думка, таке речення виражається з мелодикою,
щ о наприкінці знижується й досягає найнижчого рівня. Це мелодика завершеності,
характерна для розповідного речення.
Якщ о мелодика упродовж усього речення тримається приблизно на однаковому
рівні, це означає, що думка не завершена. Вона має бути або може бути завершена. Це
мелодика незавершеності.
85 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Якщо мелодика наприкінці речення різко піднімається вгору й досягає найвищого
рівня, це питальна мелодика, характерна для питального речення (За Н. Тоцькою)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.