Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Функції мелодики

Мелодика виконує комунікативну й емоційну функції.
Комунікативна функція мелодики виявляється в тому, що вона служить засобом
розрізнення й розпізнавання різноманітних синтаксичних структур. За допомогою
мелодики (поряд з іншими засобами) розрізняються:
• речення за метою висловлювання;
• оформляються безсполучникові речення;
• членуються речення на синтагми;
• виділяються вставні слова та речення, звертання, вигуки, відокремлені члени
речення;
І передається однорідність.
Емоційна функція мелодики виявляється в тому, що вона передає стан мовця, а
також ставлення мовця до повідомлюваного.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.