Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Пауза

Серед компонентів інтонації особливе місце відведено паузі, яка визначається як
більш або менш тривала зупинка в мовленнєвому потоці. Як фізичне явище пауза є
особливим, «порожнім» сегментом. Припинення фонації на певний (зазвичай досить
довгий) проміжок часу з акустичного погляду трактується як падіння інтенсивності до
нуля, з фізіологічного – як припинення роботи мовних органів, приведення їх до стану
спокою (Н. Свєтозарова).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.