Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Класифікація пауз

Залежно від способу отримання ефекту визначають такі типи пауз: темпоральні
(з перервою у звучанні, або нульовою інтенсивністю) і нетемпорапьні (паузи без
перерви у звучанні). З урахуванням функцій паузи класифікують на асемантичні, або
неінт онаційні і семантичні, або інтонаційні
Асемантичні поділяються на групи:
• конститутивні (обумовлені особливостями мови);
• ситуативні (які залежать від мовленнєвої ситуації);
• індивідуальні, або фізіологічні, пов’язані з психофізіологічними особливостями
людини, наприклад, з темпераментом, перебігом нейрофізіологічних процесів
та ін.
Семантичні паузи поділяються на інтелектуальні (міжсинтагменні) й емотивні
(обумовлені різкими змінами мелодики, темпу чи інтенсивності).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.