Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Інтонація як суперсегментний засіб

Компоненти інтонації:
1) фразовий наголос (наголос акцентної групи, синтагматичний, логічний та
емфатичний);
2) мелодика;
3) пауза;
4) ритм;
5) тембр;
6) темп.
87 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Можливості інтонації в передаванні інформації:
1) лінгвістична інформація (про що говориться);
2) наралінгвістична інформація (хто говорить, як говорить, де говорить).
Функції інтонації:
1) комунікативна;
2) організовувальна;
3) функція вираження емоційних значень і відтінків.
Парадигматичний аспект інтонації: комунікативний синтаксис.
Синтагматичний аспект інтонації: структурний синтаксис.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.