Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Фонологія

Професорові М. С. Трубецькому належить уведення терміна фонологія й
виокремлення фонології в окрему науку, яка вивчає структурні й функціональні
закономірності звукової будови мови. Фонологію ще називають функціональною
фонетикою. Фонологія входить у фонетику як її частковий розділ.
Фонологія – розділ мовознавства, що вивчає структурні й функціональні зако­
номірності звукової будови мови. Цим фонологія як семіотична дисципліна відріз­
няється від загальної фонетики, яка вивчає мовлення в її фізичному, акустич­
но-артикуляційному аспектах; внутрішню зв’язаність (неавтономність) цих дисцип­
лін виражено через назву фонології функціональною фонетикою (А. Мартіне).
Оскільки фонетика і фонологія мають, по суті, різні об’єкти вивчення (або дуже
різні аспекти одного об’єкта), то й складають вони різні розділи. Але, безумовно,
розділи ці дуже пов’язані – тією ж мірою, якою пов’язані звук і фонема (Ю. Карпенко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.