Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Класифікація алофонів українських приголосних

Зразок запису диференційних ознак інваріанта приголосних фонем
Фонема ІмІ. Інваріантом фонеми /мі є така одиниця, яка є приголосною, сонор­
ною, губною (губно-губною), зімкнено-проривною, носовою, твердою.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.