Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Зміни голосних звуків у потоці мовлення

Артикуляція ізольованого голосного звука, як і вимова приголосного, складаєгьс
з трьох фаз: екскурсії, витримки і рекурсії. У мовному потоці ці фази артикуляці”
виявляються по-різному: екскурсія і рекурсія властиві такту чи цілій фонетичній
фразі, а не звукам; навіть витримка не залишається незмінною.
Зміни у вимові неізольованих голосних звуків сучасної української літературну
мови зумовлюються кількома чинниками, найважливішими серед яких є: консонантне
оточення, наголошеність/ненаголошеність, темп мовлення тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.