Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Чергування звуків

Ч ергування – це постійні закономірні зміни в тих самих частинах слів.
У коренях: солі – сіль, ношу – ніс – несу, ломити – ламати, жати – заж ни -жму.
У суфіксах: палець – пальця, ріжок – ріжка, пастушок – пастушка.
У закінченні: на зеленому – на зеленім.
У префіксах: зігнути – зогнути, обійди – відійди.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.