Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Усунення помилок у вимові та наголошуванні слів

1. Виправте помилки у вимові окремих носіїв мови. (Записано в театрі.) Поясніть,
які це помилки (фонологічні чи фонетичні), з’ясуйте причини їх. Правильну вимову
слів запишіть фонетичною транскрипцією.
«Танцую», «гець», «чюю», «двенадцять», «шепоче», «дзякую», «досиць»,
«біжиць», «кабінет», «рідна страна», «Бацьківщина», «чяс», «чясто», «черевики»,
«виручяю», «цівілізоване суспільство», «митрополіт», «афорізм», «кроф», «любоф»,
«діфка», «Боровік», «він правильно робит», «сьвато», «треба перевірати», «техничні
можливості», «пісьня», «смішат», «делегуют», «робе», «осьвячений», «базарь»,
«кобзарь», «роблю», «було», «пишу», «буде».
2. Прочитайте вголос. З’ясуйте вимову звуків, позначених літерою в. Перевірте за
довідкою.
Робив, любов, давно, вовк, був, вітер, вчора, вага, вата, вечір, ввесь, смакував, вуз,
взув, вийшов, увійшов, вовна.
Орфоепія
117 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Увага! Приголосний [в], ніколи не оглушуючись, може переходити в несющ.
довий (у]. Він функціонує як голосний на початку слова перед приголосним*
[удвох] або в кінці складу чи слова: [д’іуча], [л’убоу]. Приголосний [й] виступу
тільки у сполученні [йо], в усіх інших випадках – як нескладовий голосний [Ц-
[дві], [в’іїс’їсо], рмен’:а].
3. Прочитайте слова вголос, а потім запишіть у дві ко лон ки : а) з літерою г; б)з
літерою г. Поясніть лексичне значення виділених слів.
Гавань, гадюка, гелгіт, гирлига, гетто, ґешефт, газета, газель, гонтар, гноття
грасувати, гаївка, гайворон, гайдук, гаяти, глей, гніт, гречний, ґрунт, гудзик,
галактика, галас, гальмувати, гаманець, гума, гава, гвалт, Ганнуся, гарбуз, гармонія
ганок, гедзь, гандж, гавеня, гелготіти, генерал, гирло, гиля, тур, гринджоли.
грунтовний, гуля, гінкий, гожий, горщик, горня.
4. Користуючись орфоепічним словником, прочитайте вголос слова, правильно
наголошуючи. Поясніть значення виділених слів.
Абихто, абичий, абияк, авіапошта, авторка, адже, адрес, адреса, адресат,
аерограф, азбест, атлас, акомпанемент, агрус, агукати, адамашковий, атлет, атракціон,
аура, аутсайдер, афікс, афіксальний, Африка, африканець, ацетон, ацетат, афоризм,
афористичний, ачей, аякже, аятола, виконання, завдання, прохання, читання,
сімдесят, одинадцять, чотирнадцятий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.