Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що вивчає орфоепія як розділ мовознавчої науки?
2. Назвіть норми вимови окремих груп приголосних (дзвінких, глухих, шиплячих,
щілинного г), а також дж, дз, що позначаються на письмі буквосполученнями
ДЖ,ДЗ.
3. Які ви знаєте способи усунення помилок у вимові та наголошуванні слів?
4. Які артикуляційні норми для голосних звуків визначено в українському
мовознавстві?
5. Які артикуляційні норми для утворення шиплячих та свистячих звуків?
6. Які артикуляційні норми визначено для утворення глоткових та проривного
звуків?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.