Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Типи письма

Типи письма / Основні характеристики
Піктогра­фічне
Найдавнішим графічним письмом були малюнки – піктограми.
У піктографічному письмі інформація передається в малюнках.
Для передавання абстрактних понять таке письмо непридатне

Ідеографічне Малюнки поступово перетворювалися на умовні знаки, символи,
набували переносного значення. Піктограми ставали ідеограмами
(позначками для понять, думок). Якщо раніше кружечок із крапкою
посередині означав «сонце», то в ідеографічному письмі він став пе- 1
редавати поняття «день», тобто кожен знак став позначати слово,
у будь-якій граматичній формі, у межах поняттєвих асоціацій, на­
приклад: знак, що відображає ногу, міг позначати – стояти, стою,
стояв. Основною одиницею ідеографії є ідеограма, або логограма, –
писемний знак, який, на відміну від букв, позначає не звук чи склад
якоїсь мови, а ціле слово або корінь слова, певне поняття.
Найдавніше відоме ідеографічне письмо – єгипетські ієрогліфи месо­
потамський (шумерський) клинопис, а також китайське ідеографічне
письмо. В Україні – це символи, накреслені на великодніх писанках;
візерунки, вишиті на рушниках.
Ми й тепер користуємося ідеограмами, коли пишемо цифри 1, 2, 3 і
т. д., позначаємо арифметичні дії +, -, х ,, >, < тощо. Дорожні знаки –
це теж своєрідні ідеограми. Цей тип письма існував як перехідний від
піктографії до словесно-складового

Словесноскладове
В основу покладена багатозначна ідеограма, але з додаванням ре­
бусних знаків і знаків детермінаторів, які уточнюють коло понять.
Такий тип письма виник у ранньокласовому суспільстві. Це китай­
ське письмо, критське, майя та ін.

Звукове
У надрах ідеографічного письма поступово зароджувалося звукове
письмо. Імена фараонів єгиптяни позначали ієрогліфами, у яких
вимовлялися лише перші звуки, і з цих звуків складалося ім’я. Такі
ієрогліфи обводили рамкою (картушем).
Існує три різновиди звукового письма: складове (силабічне),
консонантне та звуко-буквене

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.