Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Звуко-буквений розбір слова

Схема письмового розбору
1. Записати слово, вказати кількість букв у ньому, кожну букву назвати.
2. Поділити слово на склади, дати характеристику кожного складу (відкритий!
закритий, прикритий, неприкритий, наголошений чи ненаголошений).
3. Записати слово фонетичною транскрипцією, вказати кількість звуків у ньому»
назвати кожен звук. Якщо кількість звуків і букв не збігається, то пояснити наявну
невідповідність.
4. Виконати фонетичний розбір, записавши по порядку кожен звук і давши його
характеристику.
128 Графіка
5. Проаналізувати з погляду фонетичних змін: вказати на можливість чергування
чи спрощення груп приголосних звуків.

Зразок розбору
Слово вільний має сім букв: ве, і, ел, м ’який знак, єн, и, йот. У ньому два склади
віль-ний, обидва вони закриті/прикриті, належать до IV типу (101 – 101; сус – сус),
перший склад наголошений. Кількість звуків і букв не збігається тому, що знак
м’якшення позначає лише м’якість звука [л’].

Фонетичний запис цього слова: [у’іл’ниГ].
[в*]- приголосний, сонорний, губний, перед і виявляє себе як губно-зубний [V
щілинний, напівпом’якшений перед і;
[і] – голосний, нелабіалізований, переднього ряду, високого піднесення, напру­
жений;
[я’] — приголосний, сонорний, язиковий, передньоязиковий, щілинний, боковий,
м’який;
[н] – приголосний, сонорний, язиковий, передньоязиковий, зімкнено-носовий,
твердий;
[и] – голосний, нелабіалізований, переднього ряду, високо-середнього піднесення,
напружений;
[й] — приголосний, сонорний, язиковий, середньоязиковий, щілинний, середин­
ний, Постійно м ’який, у вимові після голосного виявляє себе як [Г] нескладовий.
У слові вільний наявне чергування звука [і], що стоїть у закритому складі, з [о] у
відкритому складі: [у’іл’ниґ] – ^ол’а].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.