Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Чим відрізняється графіка від письма?
2. Що становить основу графіки української мови?
3. Зі скількох букв складається український алфавіт?
4. Перекажіть алфавіт, дотримуючись загальноприйнятого порядку.
5. Як виник український алфавіт? Розкажіть коротко про його виникнення, яких
змін зазнавав український алфавіт?
6. Назвіть основні принципи графіки і розкрийте особливості кожного з них.
7. Визначте співвідношення між звуками і буквами.
8. Розкажіть про історію становлення писемності в Україні.
9. Що таке графема?
10. Які переваги писемної мови над усною?
11. Які залишки стародавніх форм використовуються в наш час?
12. Які ви знаєте типи письма? Наведіть приклади.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.