Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Орфографія

Орфографія (від грецьких orthos – правильний і grapho – пишу) – це система
загальноприйнятих правил написання слів якої-небудь мови і розділ мовознавства
який вивчає правопис слів. Українська орфографія вивчає правила написання значу
ших частин слова, вживання великої букви, правила переносу слів з рядка в ряд0к
правила написання слів разом, окремо і через дефіс.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.