Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Як вимовляються [е], [и], [о] не під наголосом?
2. Коли пишеться е в коренях слів?
3. Коли пишеться е в суфіксах?
4. Коли пишеться и в коренях?
5. Коли пишеться и в закінченнях?
6. Коли вживається голосний [а] на місці давнього [о]?
7. У яких словах заміна не відбувалася? Назвіть їх.
8. Що таке спрощення в групах приголосних звуків?
9. Коли відбувається спрощення?
132 10. Назвіть групи приголосних звуків, у яких відбувається спрощення. Проілюст­
руйте прикладами.
11. Що таке подвоєння букв?
12. Що таке збіг однакових приголосних?
13. Коли він відбувається? Наведіть приклади.
14. Що таке подовження приголосних?
15. Які приголосні можуть подовжуватися і за якої обов’язкової умови?
16. Назвіть випадки подовження приголосних. Проілюструйте прикладами.
17. Виділіть питання, недостатньо засвоєні. Опрацюйте їх ще раз.
18. Коли пишеться м’який знак?
19. Коли м’який знак не пишеться?
20. Коли ставиться апостроф?
21. Коли апостроф не ставиться?
22. Коли пишеться йо, а коли ьо?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.