Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Правила переносу

Переносячи слово з рядка в рядок, не можна:
1) розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук: хо-джу, іу-дзик;
але: під-живити, над-звичайний, бо д належить до префікса, а ж і з – до кореня;
2) відокремлювати апостроф і знак м’якшення від попередньої літери: сіль-це,
низь-ко, Лук’-ян, бур’-ян;
3) одну літеру залишати в попередньому рядку й переносити в наступний:
ака-демія, озе-ро, око, шия, але, або;
4) при переносі складних слів залишати в кінці рядка початкову літеру другої
основи: багато-ступінчастий, шести-гранний;
5) розривати ініціальні абревіатури і комбіновані: АЕС, ЛАЗ-106, МАН, МАГАТЕ;
6) переносити прізвища, залишаючи в попередньому рядку ініціали: Т. Г. Шев-чен-
ко, п. Гна-тюк;
7) відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать: 1917р., 150 га,
25 см3;
8) розривати й переносити граматичні закінчення, з’єднані з цифрами через дефіс:
7-й, 9-го, 10-му;
9) розривати умовні скорочення типу: вид-во, і т. п., і т. ін.;
10) переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужки і лапки або
залишати в попередньому рядку відкриту дужку чи лапки.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.