Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Правопис префіксів

В українській мові у префіксах роз-, без-, воз-, через- завжди пишеться з (тобто
з ніколи не переходить у с):
______________________ СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА___________
Префікси роз-, без- Префікси воз-, через-
роз- -казати воз- -величити
роз- -ходитись воз- -величувати
роз- -радити воз- -з ’єднувати
роз- -бити воз- -з ‘єднаний
без- -крилий воз- -з ‘єднуватися
без- -межнии через- -плічник
Щодо правопису префікса з слід пам’ятати такі правила: префікс з перед глухими
приголосними [к, ф. п, т, х] переходить у с. Наприклад: сказати, сфотографувати,
спитати, ствердити, схуднути.
Префікси з- (с-)
с- -казати
-кликати Запам’ятайте словесний ключ
с- -формувати «КаФе “ПТаХ”» (к, ф, п, т, х)
с- -тимати
с- -терти
с- -ходити
Перед усіма іншими приголосними пишеться з-: звести, злити, змити, зсадити.
Префікс зі- пишеться у тих випадках, коли корінь слова починається сполученням
приголосних: зізнатися, зімкнути, зіставити.
Префікс зі- вживається також у словах з коренем, перший склад якого становить
сполучення губного та йотованого звукосполучення: зів ’ялий, зім ‘яти, зіп ‘ястися.
У деяких словах префікс зі- чергується з зо-: зігрівати й зогрівати, зімлівати й
зомлівати.
Префікси пре-, при- розрізняються за значенням:
• префікс пре- вживається в якісних прикметниках і прислівниках для вираження
інтенсивної ознаки: прегарний, премудрий, пречудовий, препогано, превеликий,
прекрасний, преподобний;
• префікс при- вживається переважно в дієсловах та віддієслівних утвореннях і
має ознаку приближення: прийти, прибігти, прибити або ознаку частковості дії:
приморозити, притрусити, припудрити.
Префікс при- пишеться у словах, утворених із словосполучень іменника з при­
йменником при: при вокзалі – привокзальний, при березі – прибережний, при дорозі —
придорожний.
134 Орфографія
У якісних
прикметниках
У прислівниках У дієсловах У сліомвеанхн, иуктав оз рперниийх мсепнонлиукчоемнням
префікс пре-
презавзятий
префікс пре-
пречудово
префікс при-
присісти
префікс при-
придорожній
В іншомовних словах, що не мають префікса, написання е та м треба запам’ятати:
преамбула престиж привілей призма
президент претендент приватний примітив
президія претензія примат принцип
презентація прем ‘єра призер принцеса
Префікс прі- пишеться тільки в словах прізвище, прізвисько, прірва, прірвистий.
Префікс пере- вказує на ознаку повторної дії, «через щось, когось»: переїхати,
перейти, переробити, перешити, перешийок, перешкода, перегородка, передплата,
переконуват и.
В іншомовних словах трапляється частинка слова пери-, яку не слід плутати з
префіксом пере-: периметр, перипетія, периферія, перифраза, перитоніт, перископ,
периптер, перистиль, перицентр.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.