Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Правопис суфіксів

Суфікси розподілені і закріплені за частинами мови: іменникові, прикметникові,
дієслівні, прислівникові. Написання суфіксів кожної частини мови підлягає відпо­
відним орфографічним правилам.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.