Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Написання [і] після кореневих [ж], [ч], [ш ] і [г], [к], [х]

Приголосні звуки [ж], [ч], [ш] і [г], [к], [х] в українській м ові вим овляю ться твердо.
У коренях після них пишемо и: жито, широкий, шипшина, щипати, чистити,
гинути, кипіти, хилити.
Вимовляти звуки [ж], [ч], [ш], [г], [к], [х] перед [и], [а], [о], [у], [е] тр еб а твердо:
при вимові наближати спинку передньої частини язика до передньої частини під­
небіння.
Буква і пишеться після ж , ч, ш та г, к, х тоді, коли це відповідає звукові /, який
чергується з о або е при зміні слів або утворенні однокореневих: шість – шести, чоло
– чільний, жінка – жонатий, гір – гора, кіт – кота, хіть — хотіти.
І зУнавчангиам! поПме’ряекд ш[еі]н нпярми.голосні [ж], [ч], [ш] і [г], [к], [х] вим овляю ться з не­

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.