Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що вивчає орфографія?
2. Що називають орфограмою?
3. Назвіть основний принцип української орфографії.
4. За яким принципом записані слова біла церква – Біла Церква, не туди хата –
Нетудихата?
5. Доберіть до словникового диктанту «Подвоєння і подовження приголосних»
по 10 прикладів і запишіть.
6. Назвіть усі орфограми в українській мові. Доберіть, де можливо, по три при­
клади на кожне правило. Поясніть правила вживання м’якого знака та
апострофа.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.