Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Словотвір

Словотвір – розділ науки про мову, що вивчає будову слів та способи їх творення.
У цьому розділі з’ясовується не лексичне значення слова, а його похідність: з
якими іншими словами споріднене, яким словом безпосередньо мотивується, які його
твірна основа і словотворчий засіб, яким способом слово утворене.
Словотвірна мотивація і виявлення словотвірного значення похідного слова
здійснюються на основі врахування того, яке із слів первинне, а яке — вторинне, які їх
основи. Тому до розділу «Словотвір» входить також учення про будову слова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.