Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Морфемна будова слова

Кожне слово являє собою єдність взаємопов’язаних і співвідносних морфем, що
утворюють його як одиницю мови.
Морфема – це найменша неподільна значуща частина слова. Вона виражає певне
лексичне або граматичне значення і регулярно відтворюється із своїм значенням у
мовленні. Наприклад, у слові братній виділяються три морфеми: брат-н-ій (корінь,
суфікс і закінчення), які відтворюються у споріднених словах – корінь (брат, бра­
татися, братання), у прикметниках відіменникового походження — суфікс -н-
(друж-н-ій, муж-н-ій), у називному відмінку однини прикметників м ’якої групи –
закінчення -ій (дружн-ій, син-ій, ранн-ій).
За значенням і роллю в будові слова морфеми поділяються на кореневі і ті, що
служать засобами словотворення та творення форм слова – словотворчі і формо­
творчі.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.