Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Префікс

Префікс – це значуща частина слова, що стоїть перед коренем і служить звичайно
для творення слів. Своє словотворче значення префікс виражає, приєднавшись до
готового слова, тому похідне слово з префіксом завжди залишається в тій самій
частині мови. Префікс надає похідному слову нового значення. Наприклад: весна –
провесна, здоровий – прездоровий, просто – архіпросто, співати – проспівати, на­
співати, переспівати.
Окремі префікси здатні виконувати роль творення форм одного і того самого слова
і не вносять у його лексичне значення додаткових відтінків. Так, префікс най- служить
для творення форми найвищого ступеня порівняння якісних прикметників і якіс­
но-означальних прислівників: світліш – світліший — найсвітліший; безпечно – без­
печніше — найбезпечніше.
У дієсловах приєднання префікса змінює лексичне значення і, як правило, змінює
їх вид: могти – перемогти, стати — відстати, екзаменувати — переекзаменувати.
Проте в гнізді однокореневих дієслів наявна видова пара, в якій безпрефіксне дієслово
недоконаного виду, а з префіксом – доконаного виду і префікс не вносить зміни в
лексичне значення: писати – написати, читати – прочитати, іти — прийти. Усі інші
дієслова в межах зазначених споріднених дієслів (писати – записати, переписати,
підписати…, читати – відчитати, підчитати, вичитати…, іти-відійти, зайти…)
виконують словотворчу роль, видозмінюючи значення коренів.,
Примітки. 1. Більшість префіксів похідні від прийменників. Вони закріпилися за
дієсловами і виражають відношення дії просторової орієнтації – вгору, вниз, всередину,
зовні (підвести, знизити, увійти, вибігти), напрямку руху і меж (відкривати, прибитися,
перестрибнути), міри вияву або тривалості (походити, поснідати) і т. д.
152 Словотвір
2. Префікси можуть бути багатозначними, їх значення зумовлюється взаємодією з коре­
нем слова. Наприклад, з дієсловами переміщення префікс при- означає наближення до
певного пункту: приїхати, пригнати, приволокти, а з дієсловами активної дії на предмет
він означає приєднання до чогось, накладання: приклеїти, примазати, приставити; пре­
фікс за- з різними дієсловами означає: раптову дію (закричати; застогнати), значне
поширення (зарясніти, закущитися), рух усередину чогось (забрести, забігти) або сту­
пінь вияву в часі (забігати, заходити, захапатися) тощо.
3. Префікси можуть вступати в синонімічні й омонімічні відношення. Наприклад: в
українській мові синонімічними можуть виступати префікси: за-, уві- (зайти в кімнату –
увійти в кімнату), зне-, обез- (знецінити – обезцінити). Синонімічні також деякі українські
префікси та префікси іншомовного походження: міжнаціональний – інтернаціональний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.