Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Частини слова, співвідносні з суфіксами і префіксами

У давнину префікси були повнозначними словами, які поступово перетворилися в
прийменники або частки, а далі частина їх перейшла у префікси. У наш час також
відбувається перехід повнозначних слів у словотворчі морфеми. Особливо помітне це
явище в словах-інтернаціоналізмах, які приєднуються до кореня перед ним і вико­
нують роль префікса. Це – авіа-, авто-, агро-, аеро-, гідро-, електро-, кіно-, мото-,
фото- та ін. (авіамотор, автоколона, агротехніка, аеросани, гідропоніка, електро­
струм, кіноплівка, мотогонки, фотокамера).
Частина слів української мови внаслідок широкого їх використання як слово­
творчих елементів складних слів також набуває значень словотворчих морфем. По­
чаткові елементи складних слів виконують роль префіксів: багато-, велико-, ново-,
повно-, само- (багаторазовий, великоповерховий, новосілля, повноліття, самоціль).
Кінцеві елементи складних слів виконують роль суфіксів: -бокий, -дайний, -грудий,
-думець, -лов, -люб (однобокий, життєдайний, червоногрудий, однодумець, риболов,
книголюб).
За допомогою таких частин слів, що виступають у ролі суфіксів, творяться наукові
терміни, назви машин, механізмів, приладів, спеціальностей: природознавство, шев­
ченкознавець, трудомісткий, шестибальний, місяцехід, атомохід, хвилеріз, товаро­
знавець, школознавство.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.