Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Морфемний аналіз слова

Застосування морфемного аналізу допомагає розкрити внутрішню будову слова,
виявити організацію значущих частин у ньому, з’ясувати значення кожної морфеми.
Морфемний аналіз проводиться на основі зіставлення споріднених (однокореневнх)
слів. Це зіставлення допоможе знайти корінь слова як спільну частину споріднених
слів.
Порядок морфемного аналізу
1. З’ясувати, до якої частини мови належить аналізоване слово та змінюване воно
чи незмінюване.
2. У змінюваному слові визначити закінчення (або закінчення і суфікс, яким
утворено форму слова, що аналізується).
3. Вказати, яке закінчення – фонетично виражене чи нульове – і які значення воно
виражає.
4. Охарактеризувати основу за її подільністю: дорівнює кореню чи до її складу
входить один або більше словотворчих суфіксів чи префіксів.
5. Виділити умовними позначками кожну морфему (основу, корінь, суфікс,
префікс і закінчення).
6. Пояснити фонетичні зміни на стику морфем і в будові слова (якщо вони є).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.