Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Префіксальний спосіб словотвору

Префіксальний спосіб полягає в утворенні похідних слів за допомогою префіксів:
су-пісок, пре-гарний, про-світити
Словотворчі префікси надають похідним словам нових значень або додаткових
відтінків. На відміну від суфіксів, які тісно пов’язуються з твірною основою,
оформлюючи граматично її і все слово в цілому, префікс взаємодіє з наявним уже в
мові граматично оформленим словом певної частини мови.
Своєрідність префікса виявляється у відсутності зв’язку його з формами сло*
возміни. Він не виявляє здатності переводити твірну основу з однієї частини мови в
іншу.
Префіксальним способом творяться іменники (весна – провесна, доля – недоля),
■рнкметники (звичайний – надзвичайний, партійний — антипартійний), дієслова
(важити – уважити, підважити, переважити, розважити), прислівники (нині –
донині, трудно – архітрудно).
160 Примітка. У займенниках та прислівниках, похідних від займенників, префіксаль­
ний спосіб використовується для творення слів з неозначеним і заперечним значенням.
Давні повнозначні слова перейшли в частки, а пізніше почали виконувати роль слово­
творчих суфіксів: дехто, дещо, абиякий, будь-хто. будь-коли, ніхто, ніскіїьки, нізвідки.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.