Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Словотвірний розбір слова

Словотвірний розбір допомагає розкрити послідовність у процесі творення слова:
яким словом того самого кореня мотивується; яке словотвірне значення виявляється в
єдності його твірної основи і словотворчого засобу; яким способом утворене.
Порядок словотвірного розбору
1. Зіставленням слів одного кореня з’ясувати, що являє собою аналізоване слово—
непохідне чи похідне.
2. У похідному слові з’ясувати мотиваційні відношення: яке слово з гнізда спо­
ріднених є базою для творення аналізованого слова.
3. Вказати твірну основу і словотворчий засіб.
4. З’ясувати словотвірне значення, яке виражається словотворчим засобом (су­
фіксом, префіксом, нульовим суфіксом).
5. Назвати спосіб словотвору.
Примітки. 1. При аналізі складного і склади ос короченого слова мотиваційні від­
ношення встановлюються через співвіднесеність його зі словосполученням і визначається
спосіб творення: основоскладання за допомогою словотворчого голосного, без нього або з
суфіксацією; зрошення; спосіб скорочення основ, тип складноскороченого слова.
2. При з’ясуванні переходу слова з однієї частини мови в іншу достатньо вказати, з якої
частини мови перейшло слово чи словоформа і в яку.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.