Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Іменники з конкретним і абстрактним значенням

3 конкретним значенням 3 абстрактним значенням
пізнаються безпосередньо за допомогою
органів чуття
називають дію чи ознаку поза зв’язком з
їх носіями чи виконавцями
озеро, цукерки, журнал
Ця група охоплює іменники з різним зна­
ченням (назви людей, тварин, предметів,
речовин, матеріалу, просторові поняття,
власні назви)
хода, воля, щирість, держання, просьба
Більшість – це слова з похідними
основами із суфіксами ~ість, -анн(я),
-енн(я), -інн(я), -ятт(я), -стш(о), -б(а),
-щин(а), -изм, -ізм, -їзм

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.