Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Форми іменників III відміни

Іменники третьої відміни в називному відмінку однини закінчуються на м’який
приголосний основи (тінь, сіль, вісь, міць, паморозь) або на губний чи шиплячий
приголосний, що в минулому були м’якими (любов, річ, подорож). Виняток становить
іменник мати, що має флексію -и.
Парадигми ІП відміни
Однина
Н. піч вісь
ос-і
ос-і
мат-и
матер-і
матер-і
матір
матір ’-ю
(на) матер-і
матір
Р. печ-і
Д. печ-і
Зн. піч вісь
Ор. пічч-ю
М. (у) печ-і
Кл. печ-е
вісс-ю
(в) ос-і
ос-е
Множина
Н. печ-і
P. печ-ей
Д. печ-ам
Зн. печ-і
ос-і
ос-ей
ос-ям
ос-і
матер-і
матер-ів
матер-ям
матер-ів
Ор. печ-ами
М. (у) печ-ах
Кл. печ-і
ос-ями
(в) ос-ях
ос-і
матер-ями
(на) матер-ях
матер-і
203 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛГТЕРАТУРНА МОВА
Однина
У родовому, давальному і місцевому відмінках іменники третьої відміни мають
флексію -і (крові, солі, подорожі). Кореневий звук [і] (з давніх [о], [є]) в іменниках
третьої відміни відповідно до історичної закономірності у відкритому складі пере-
ходить в [о] чи [є] (піч – печі, вісь – осі, річ -речі, осінь – осені).
В орудному відмінку однини іменники третьої відміни мають флексію -у (графічно
-ю). Кінцевий приголосний основи, якщо він стоїть після голосного перед -у (.юу
подовжується і на письмі передається у вигляді подвоєння (.зустріччю, осінню, сіллю
памороззю). Якщо основа закінчується двома приголосними, подовження у вимові й
подвоєння на письмі немає {радістю, якістю, жовчю). Немає подовження приго­
лосного і в тому випадку, коли основа іменника закінчується губним приголосним або
-р (любов ‘ю, матір ’ю).
Клична форма в іменниках третьої відміни твориться в окремих випадках за
допомогою флексії -е за аналогією до іменників першої відміни м ’якої і мішаної груп
{тіне, радосте, мудросте).
Множина
У називному і знахідному відмінках множини іменники третьої відміни мають
флексію -і: ночі, вісті, тіні, матері.
У родовому відмінку виступає флексія -ей: доповідей, печей, солей, вістей, осей,
повістей. Флексію -ів приймає іменник мати: матерів.
У давальному, орудному і місцевому відмінках виступають ті самі флексії, що й у
іменників першої та другої відмін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.