Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Відмінювання іменників множинної форми

Множинні іменники (pluralia tantum) мають ті самі відмінкові форми, що й імен­
ники першої – третьої відмін у множині.
У родовому відмінку множинних іменників виступають закінчення -ей: саней,
курей, людей; -ів (графічно -їв): дріжджів, окулярів, помиїв або чиста основа: воріт,
канікул, висівок, ножиць.
У давальному, орудному і місцевому відмінках множинні іменники мають ті самі
флексії, що й іменники усіх чотирьох відмін у формах множини: -ом (-ям); -оми
(-ями); ах (-ях). В орудному відмінку можлива флексія -има: дверима, плечима,
грошима.
207 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
У знахідномі відмінку майже всі множинні іменники мають форму, спілі,
називним. Лише назви істот (люди, діти, кури) можуть мати форму знахідного •3
мінка, спільну з родовим: кличу дітей (курей), але пасу гуси і гусей.
Відмінювання іменників, які мають тільки форму множини. Іменники
, ___ . . . ^ Які
мають тільки форму множини, на відміни та групи не поділяються і відмінюють І
лише у множині.
Н. люд-и вибор-и роковин-и ножиц-і
р. люд-ей вибор-ів роковин ножиц-і
д. люд-ям вибор-ам роковин-ам ножиц-ям
Зн. люд-ей вибор-и роковин-и ножиц-і
Ор. людь-ми вибор-ами роковин-ами ножиц-ями
м. (на)люд-ях (на)вибор-ах (на)роковин-ах (в)ножиц-ях
Кл. люд-и вибор-и роковин-и ножиц-і
1
Увага! В орудному відмінку: дверми
ворітьми / воротами.
/ дверями / дверима;
Незмінювані іменники. До незмінюваних іменників в українській мові належать: І
1) слова іншомовного походження: турне, таксі, колібрі та ін.;
2) жіночі прізвища – українські та іншомовного походження, що закінчуються на
приголосний (Пентшюк, Сергійчук), на -енк(о), -к(о) (Павленко, Яценко, Трднької
російські прізвища на -ово (Журново), -аго (Живаго), -их (Черних);
3) складноскорочені слова буквеного типу (ООН) та складноскорочені слова,
друга частина яких виступає у формі непрямого відмінка: завскладу, замдиректора. \
Хоча форма таких слів не змінюється, вони виражають значення шести відмінків
синтаксично, за допомогою зв’язку з іншими словами, а також за допомогою при­
йменників:
Значення, якого
відмінка
Н. Р. Зн. М.
таксі підійшло таксі підійшов до
таксі
викликав таксі добирався на
таксі
фрау прийшла фрау підійшов до
фрау
бачу фрау на фрау нова
сукня
бра гарне бра гарного бра гарне бра у гарному бра
Граматичне значення відмінка виражається в цих іменниках синтаксично. На­
приклад, передають по радіо (місцевий відмінок); підійшов до метро (родовий від­
мінок); розмовляла з нашою Коваленко (орудний відмінок); слухаю какаду (знахідний
відмінок); передали всім АТС (давальний відмінок множини).
Увага! Усі іменники прикметникового походження (не з присвійних) відмі­
нюються, як прикметники твердої чи м’якої груп: приїждж-ий, приїж дж ого,
приїждж-ому…; Сміл-а, Сміл-ої, Сміл-ій…; майбушн-є, майбутнь-ого, МЩ
бутнь-ому…

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.