Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Якісні прикметники

Якісні прикметники виражають ознаки предметів безпосередньо своїм лексичним
значенням: жовтий цвіт, бадьора пісня, гіркий перець, хоробрий воїн, далека путь
глухий тупіт, приємний вигляд.
Якісні прикметники на сучасному етапі сприймаються як непохідні слова, хоч у
минулому були пов’язані з назвами предметів і, отже, виражали ознаку відносну –
через предмет. Так, наприклад, корінь слова білий (бНЬ-л-ь) у давнину означав «світло
прозорість», а прикметник пишний походить від іменника пьіхь із значенням
«дихання, пихкання».
Безпосередньо виявлені ознаки предмета сприймаються органами чуття людини.
В сучасній українській літературній мові якісні прикметники утворюють кілька
тематичних груп, виражаючи:
1) ознаки кольору, розміру, ваги і зовнішніх особливостей предмета, що сприй­
маються органом зору: чорний, ясний, великий, широкий, важкий, косий, круглий;
2) ознаки предметів за смаковими якостями і властивостями, що сприймаються
органом смаку: кислий, гіркий, смачний та ін.;
3) ознаки предметів за фізичними властивостями, що сприймаються органами
дотику, слуху, нюху: холодний, теплий, твердий, дзвінкий, пахучий;
4) фізичні якості людини та інших істот: здоровий, худий, меткий, сліпий, лисий,
стрункий;
5) психічні властивості, особливості характеру та інші ознаки людини: сердитий,
лагідний, сумний, добрий, розумний, рішучий, настирливий, тихий.
Якісні прикметники мають лексико-граматичні особливості, що відрізняють ЇХ від
інших розрядів.
1. Найістотнішою граматичною ознакою якісних прикметників є їх здатність тво­
рити форми ступенів порівняння. Якісні прикметники передають ознаки, які в різних
предметах виявляються неоднаковою мірою. Вияв інтенсивності ознаки виражається
в якісних прикметниках граматичними формами вищого і найвищого ступенів по*
рівняння і лексико-словотворчими засобами: творенням похідних прикметників Із
суфіксами емоційної оцінки (білий – біленький, білісінький, білуватий; кислий –
кислуватий, кисленький, кислющий).
Інтенсивність ознаки може також виражатися синтаксично приєднанням до якіс*
ного прикметника кількісно-означального прислівника, наприклад: трохи ледачий,
малорухливий, дуже радий, надзвичайно вдалий, надто гордий.
2. Характерною властивістю якісних прикметників є також здатність їх вступати в
антонімічні відношення (веселий – сумний, гарячий – холодний, гострий – тупии,
багатий – бідний).
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА___________ ___^
212 Морфологія як розділ граматики
3. Від якісних прикметників можна творити іменники з абстрактним значенням
(сміливий – сміливість, злий – злість, добрий – доброта, синій – синява, широкий –
широчінь), а також якісно-означальні прислівники з суфіксом ~о чи -е (солодкий –
солодко, кмітливий – кмітливо, гарячий – гаряче, терплячий – терпляче).
Невелика група якісних прикметників може мати коротку форму, наприклад:
зелений — зелен, ясний – ясен, вартий – варт, дрібний – дрібен, радий – рад. повний –
повен, певний – певен.
Однак деякі прикметники можуть не мати всіх цих особливостей. Так, не всі якісні
прикметники можуть творити ступені порівняння (наприклад: мертвий, німий); від
частини якісних прикметників не утворюються іменники з абстрактним значенням
(зубатий, бурий, карий і под.), тільки деякі якісні прикметники мають коротку форму.
Відносні і присвійні прикметники не мають жодної з названих властивостей,
оскільки вони виражають ознаки предметів опосередковано через інші предмети.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.