Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Відносні прикметники

Відносні прикметники позначають ознаку предмета не безпосередньо, а через
відношення його до іншого предмета, явища, дії.
Вираження ознаки через предмет, явище або дію чи обставину – типовий показник
синтаксичних відношень: квіти з паперу, каша з молоком, відповідь на екзамені, сон
уночі. Прикметник, твірною основою якого виступив іменник, що позначає предмет
або узагальнену дію, виражає ознаку, логічно співвідносну з семантикою синтак­
сичного словосполучення: паперові квіти, молочна каша, екзаменаційна відповідь,
нічний сон.
Відносні прикметники мають похідні основи і творяться переважно від іменників
за допомогою закріплених за цим розрядом слів суфіксів або префіксально-суфік­
сальним способом чи основоскладанням.
Морфологічні ознаки відносних прикметників не збігаються з ознаками якісних
прикметників. Відносні прикметники змінюються за родами, числами і відмінками,
але не творять ступенів порівняння. Від відносних прикметників не творяться похідні
слова з суфіксами суб’єктивної оцінки, так само не творяться іменники абстрактного
значення і прислівники на -о, -е.
За значенням відносні прикметники поділяються на тематичні групи», з-поміж
яких найбільші кількісно такі:
1) назви ознак предметів за матеріалом: кам’яна статуя, глиняний посуд, де­
рев’яне ліжко, солом’яна стріха, ситцева сорочка, конопляне полотно. чавунне
ядро;
2) назви ознак за відношеннями різних вимірів предметів: годинний відпочинок,
кілометрова відстань, літрова пляшка, десятипроцентний розчин, повторне
завдання, кількаразове нагадування, двокілограмова вага;
3) назви ознак предметів за призначенням, функціями та іншими особливостями:
читальний зал, спусковий механізм, копіювальний папір, сталепрокатний цех.
звітна доповідь;
4) назви ознак предметів за належністю їх до установи, організації тощо: шкільне
подвір ‘я, колективний сад, заводська площа, інститутський зал;
213 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
5) назви ознак предметів за просторовими відношеннями до інших предмет
приміська зона, польова бригада, зарічний лиман, навколоземний просп,•’
прикордонний пост, північний край.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.