Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Відносно-якісні прикметники

Відносні прикметники можуть переходити в розряд якісних. Багатозначні слова
своїм прямим значенням можуть лишатися в розряді відносних, а на основі пере
носних значень створюються поступово якісні прикметники, що на сучасному етапі
ще сприймаються як похідні.
Так, наприклад, назви ознак предметів за різними відношеннями типу вишневий
(сік), буряковий (корінь), бузковий (кущ), малиновий (напій) можуть вживатися і як
назви кольорів, що сприймаються безпосередньо; вишнева хустка, бурякова
шапочка, бузковий відтінок, малинове пальто.
Ці назви кольорів уже сприймаються як якісні прикметники. Відносні прикмет­
ники, що виражають ознаки предметів за матеріалом та іншими відношеннями, мо­
жуть також набувати в контексті ознак якісних прикметників. Порівняйте, наприклад’
срібна ложка і срібна голова (сива); дерев *яний стіл і дерев *яний язик (нерухомий,
отерплий); батьківські збори і батьківське ставлення (чуйне); кришталева ваза і
кришталева совість (особливо чиста).
Деякі відносно-якісні прикметники, в яких процес семантичних перетворень за­
вершився, мають ознаки якісних прикметників. Так, наприклад, прикметники твор­
чий, картинний, діловий, мирний можуть утворювати форми вищого й найвищого сту­
пенів порівняння або синтаксично означатися кількісними словами: більш творчий,
найбільш творчий, менш діловий, найменш діловий, занадто картинний, дуже
мирний.
Такі прикметники можуть ставати твірними основами іменників з абстрактним
значенням (;творчість, картинність) або прислівників (творчо, картинно, мирно) і
вступати в антонімічні та синонімічні відношення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.