Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Ступені порівняння якісних прикметників

Якісні прикметники можуть характеризувати якість предмета безвідносно до ін­
ших предметів і в порівняльних зв’язках щодо інтенсивності вияву ознаки. Для
вираження ступеня вияву ознаки вживаються дві форми прикметника: вищого і йаи-
вищого ступенів порівняння.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.